... ...អានបន្ត
Post->kh_title

កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងភាពយន្តខ្នាតខ្លី របស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលឆ្នាំ២០១៨ រដូវកាលទី២

ទិដ្ឋភាពរួម ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល គឺជាស្ថាប័នជាតិឯករាជ្យមួយដែលមានអំណាចសម្រេចសេចក្តីដូចមានចែងនៅ ... ...អានបន្ត
Post->kh_title

តំណាងមកពី ៤៧រោងចក្រដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមហ៊ុន Gap Inc. ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីពីសេរីភាពសមាគម និង ការបង្ការ និងការដោះស្រាយវិវាទ

            សិក្ខាសាលាស្ដីពីសេរីភាព​សមាគម ការបង្ការ ... ...អានបន្ត

សួស្តីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល​ ២០១៨

... ...អានបន្ត
Post->kh_title

ដំណោះស្រាយទី១របស់អាជ្ញាកណ្តាលរួមក្រុម (Full Bench) នៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ស្ដីពី ប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការទៀងទាត់

កាលពីថ្ងៃទី៣​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៧ ... ...អានបន្ត