... ...អានបន្ត
Post->kh_title

កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងភាពយន្តខ្នាតខ្លី របស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលឆ្នាំ២០១៨ រដូវកាលទី២

ទិដ្ឋភាពរួម ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល គឺជាស្ថាប័នជាតិឯករាជ្យមួយដែលមានអំណាចសម្រេចសេចក្តីដូចមានចែងនៅ ... ...អានបន្ត

សួស្តីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល​ ២០១៨

... ...អានបន្ត
Post->kh_title

រដូវកាលថ្មីនៃកម្មវិធីអប់រំតាមវិទ្យុ “ថៅកែល្អ កម្មករល្អ” ចាប់ផ្តើមហើយ

កម្ម​វិធី​អប់រំ​តាម​វិទ្យុ​ “ថៅ​កែ​ល្អ​ កម្មករ​ល្អ​” បាន​ចាប់​ផ្តើម​ផ្សាយ​សាជា​ថ្មី​ នៅថ្ងៃសុក្រ ... ...អានបន្ត
Post->kh_title

នាយកប្រតិបត្តិមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលចូលរួមការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់អន្តរជាតិនៅប្រទេសស៊ុយអែត

... ...អានបន្ត