អ្នកស្រី ឈាង ធីតា  បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះខ្លាំងណាស់ ហើយ​ខ្ញុំនឹង​ចែក​រំលែក​ចំណេះ​ដឹង​នេះជា​មួយ​កម្មករ​ដទៃ​ទៀត​ដែលមិន​បាន​ដឹង​និង​ឮ​ពី​ដំណើរ​ការ​ដោះ​ស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។ ខ្ញុំសូមអរគុណមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល​ ដែល​ផ្តល់​វគ្​គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​នេះ​ដល់​ពួក​យើង​”។

អ្នកស្រី ឈាង ធីតា កម្មការនីកាត់ដេរនៅក្រុមហ៊ុន គីន តាយ ហ្គាមេន ខូអិលធីឌី ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១១ ដែលគាត់មានបទពិសោធក្នុងវិស័យកាត់ដេរច្រើនជាង ១៥​ឆ្នាំ។  លើសពីនេះទៅទៀតសព្វថ្ងៃនេះ ធីតា ក៏មាន​តួនាទី​ជា​ថ្នាក់​ដឹងនាំ​សហជីព ដូចច្នេះគាត់ក៏បានប្តេជ្ញាថា គាត់នឹងព្យាយាមពង្រឹងចំណេះដឹង និង​សមត្ថភាព​របស់​គាត់​បន្ថែម​ទៀត​ឱ្យ​កាន់​តែប្រសើរឡើងដើម្បីបំពេញតួនាទីរបស់គាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព។​

ដោយបានដឹងព័ត៌មានអំពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះតាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល អ្នកស្រី ឈាង ធីតា ក៏​បាន​ធ្វើ​ការ​ស្នើ​សុំ​អាហារូបករណ៍​ចូល​រួម​វគ្​គបណ្តុះបណ្តាល​នេះ​ដោយ​ឥតបង់​ថ្លៃ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៥ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៧ ដោយគាត់ប្តេជ្ញាថា គាត់​នឹង​ធ្វើ​ការ​ផ្សព្​វផ្សាយ​ចំណេះដឹង​របស់​គាត់​ពីវគ្​គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​នេះ​ទៅ​កាន់​សហ​ការី​​ដ៏ទៃទៀត។

អំឡុងពេលចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល អ្នកស្រី ធីតា​ បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការសួរសំណួរ និងការផ្តល់មតិយោបលពិភាក្សា លើសពីនេះទៅទៀត គាត់​ក៏​បាន​ចែក​រំលែក​បទ​ពិសោធ​របស់​គាត់​ក្នុ​ង​វិស័យ​កាត់​ដេរ​ដល់​សិក្ខា​កាម​ដ៏ទៃទៀតផងដែរ។

ពីរសប្តាហ៍ក្រោយមកដោយមានបំណងចង់ចែករំលែកនូវចំណេះដឹងដែលខ្លួនបានរៀនទៅកាន់អ្នករួមការងាររបស់ខ្លួន​ អ្នកស្រី ធីតា​ បាន​ធ្វើ​ការ​ចែក​រំលែក​ចំណេះដឹង​របស់​គាត់​អំពី​ដំណើរ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាលជាមួយកម្មករកម្មការនីកាត់ដេរចំនួន ៤១នាក់ ដែលមកពី ១៧រោងចក្រ នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​ប្រចាំ​ខែ​នៃ​ក្រុម​សន្សំរបស់កម្មករនិយោជិត ដោយមានការជួយជ្រុមជ្រែងពីសហជីពរបស់គាត់ និង​បុគ្គលិក​មូល​និធិ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាល។

ជាចុងក្រោយអ្នកស្រី ធីតា បានបន្ថែមថា “ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ អំពីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងបញ្ហានានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ យើងគួរតែចូលទៅមើល ទំព័រ​ហេ្វស​ប៊ុក​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាជ្ញា​កណ្តាល​”​៕​